DOĞANHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan İşçilerin Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 24 ncü Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve esaslara ilişkin Tebliğin Sınavın Gerçekleştirilmesi ve ilanı başlıklı 39. Maddesi gereğince Sınavın yeri, Günü ve Saatine ilişkin bilgiler İdarenin İnternet Sayfasında ilan edilir, Yapılan İlan tebliğ hükmüne geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz, hükmü gereğince;
Doğanhisar Belediyesinde Taşeron işçi olarak çalışmakta iken, Belediye Şirketinde İşçi Kadrosuna geçirilecek olanlara ilişkin Sözlü Sınav 13.03.2018 Salı günü Saat: 09.00 ‘ da Belediye Nikah Salonunda yapılacaktır.

İlgililere önemle duyurulur.

 
BİZİ TAKİP EDİN