BAŞKÖY ARSA SATIŞ İHALE İLANI
                                                                                              T.C

DOĞANHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BAŞKÖY MAHALLESİ

TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ İLANI

1-İdarenin :

            Adresi : Doğanhisar Belediye Başkanlığı

            Telefon ve Faks Numarası : 0.332.556.1446 0332 556 1205

2-İhale Konusu İşin : BAŞKÖY MAHALLESİ ARSA SATIŞ İLANI

 

S.NO

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

M2

MUAAMMEN BEDEL(KDV HARİÇ)

GECİCİ TEMİNAT

1

BAŞKÖY

545

4

223,84

5703,45

1.000

 

 

3-İhalenin :

a-Yapılacağı yer : Doğanhisar Belediye Başkanlığı

            b-Usulu : 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince Açık İhale Usülü

            c-Tarihi ve Saati :03/NİSAN/2018 Saat 14.00 Encümen huzurunda satışı yapılacaktır.

4-İhaleye Katılabilmek için istenilen Belgeler

            a-Nufus Cüzdanı Fotokopisi

            b-Kanuni İkametgah Belgesi

            c-Belediye ye Borcu olmadığına dair yazı

            d-İstekliler adına vekaleten katılınıyor ise noter onaylı vekaletname

            e-İhale dökümanı ve gecici teminatın yatırıldığına dair belge

5-İhale ile ilgili şartname ve evrakları Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden 25 tl ücretle             temin edilebilir.

6-İdaremiz 2886 Sayılı Yasanın 29. Maddesi gereği ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İlan olunur.

 

 

 

 

                                                                                                                      Abdullah KOÇ

                                                                                                                      Belediye Başkanı

 
BİZİ TAKİP EDİN