HALİL CIVGIN PARKI KİRALAMA İHALESİ İLANI

T.C

DOĞANHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

   HALİL CIVGIN PARKI

KİRALAMA İHALESİ İLANI

1-İdarenin :

            Adresi : Doğanhisar Belediye Başkanlığı

            Telefon ve Faks Numarası : 0.332.556.1446 0332 556 1205

2-a-İhale Konusu İşin : Halil Çıvgın parkı 1 yıllığına kiralama işi

 

S.NO

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

M2

MUAAMMEN BEDEL( KDV HARİÇ)

GECİCİ TEMİNAT

1

Pazar Mahallesi Halil Cıvgın parkı Çay ocağı

121

1

2750,61

4000

120

            b-Kiralama ihalesi Halil Çıvgın Parkındaki Çay ocağının 1 yıllığına kiralama işidir.

3-İhalenin :

a-Yapılacağı yer : Doğanhisar Belediye Başkanlığı

            b-Usulu : 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince Açık İhale Usülü

            c-Tarihi ve Saati :07/08/2018 Saat 14.00 Encümen huzurunda satışı yapılacaktır.

4-İhaleye Katılabilmek için istenilen Belgeler

            a-Nufus Cüzdanı Fotokopisi

            b-Kanuni İkametgah Belgesi

            c-Belediye ye Borcu olmadığına dair yazı

            d-İstekliler adına vekaleten katılınıyor ise noter onaylı vekaletname,İhaleye Konsörsiyum olarak katılınıyor  ise  noter onaylı ortaklık belgesi

            e-İhale dökümanı ve gecici teminatın yatırıldığına dair belge

            f-İhaleye katılmaya yasaklı olmadığına dair belge

5-İhale ile ilgili şartname ve evrakları Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden 250 tl ücretle             temin edilebilir.

6-İdaremiz 2886 Sayılı Yasanın 29. Maddesi gereği ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İlan olunur.

 

                                                                                                                                                        Abdullah KOÇ
                                                                                                                                                     Belediye Başkanı

 

 

 

 
BİZİ TAKİP EDİN